คืนภาษีให้ราษฎร

การระบาดของโควิด19 และการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาล ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่เพียงปัญหาในทางสาธารณสุข แต่ยังรวมถึงปัญหาในทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีกลุ่มอาชีพหนึ่งที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากนี้

อาชีพนี้ คือ ข้าราชการ

ภาคส่วนนี้ ยังคงได้รับประโยชน์จากการเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม ค่าครองชีพ ฯลฯ ในขณะที่ภาคส่วนอื่น ๆ ต้องปิดทำการ บางกรณีอาจต้องเดินทางเสี่ยงภัยออกจากที่พัก ถูกขอให้เสียสละงดเงินเดือน งดโบนัส หรือถูกขอให้ลาออกจากงาน แต่ข้าราชการยังคงมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ มีสิทธิเบิกกค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิทำงานที่บ้าน และยังได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่างจากในสถานการณ์ปกติ

พวกเราจึงต้องออกมาเรียกร้องในจุดนี้เพื่อให้เพื่อนข้าราชการรวมกลุ่มกัน take action กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

การ call out นั้น ไม่ใช่แค่ดาราหรือสหภาพแรงงานที่สามารถส่งเสียงได้ ข้าราชการก็ทำได้เช่นกัน

เรา #เรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลหยุดพายเรือให้โจรนั่ง … แล้วพรรคข้าราชการหล่ะ ?

พรรคข้าราชการนี่แหละของจริง พรรคที่เก่าแก่ ทรงพลังและมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลมากที่สุด

รัฐบาลในอดีตและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนักรบหรือนักเลือกตั้ง ผ่านมาแล้วก็ไป พรรคข้าราชการยังคงยิ่งใหญ่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ลองจินตนาการดูว่าหากข้าราชการสามารถรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพ แล้วตอบแทนเงินภาษีของประชาชน ด้วยการ Strike นัดหยุดงานเพื่อประท้วงการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาล ข้อเรียกร้องนี้จะมีพลังในการต่อรองกับรัฐบาลมากแค่ไหน

อนิจจา ด้วยข้อจำกัดของข้าราชการซึ่งถูกรายล้อมไปด้วย “วินัยข้าราชการ” ที่เรียกร้องให้ข้าราชการต้องมี “ความเป็นกลางทางการเมือง” ทำให้ข้าราชการหัวก้าวหน้าหลาย ๆ คนต้องรูดซิบปาก หรืออย่างมากก็ได้แค่โพส Social แซะรัฐบาลอย่างระมัดระวัง

ด้วยบริบทวัฒนธรรมองค์กรนี้ ข้าราชการหลาย ๆ คน จึงไม่กล้าที่จะออกมา call out ให้กับสังคมไทย

หากจุดหมายคือการจัดตั้ง *สหภาพข้าราชการ เราจะเริ่มต้นจากจุดไหนดี ?

บางที… การรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อสังคมและสะท้อนปัญหาความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคม ตอบแทนเงินภาษีของประชาชน และเป็นการส่งเสียง (ที่ดังไม่น้อยไปกว่าเสียงของดารา นักร้อง นักแสดงเลย) เรียกร้องให้รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาที่ถูกละเลยได้เป็นอย่างดี

การรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็น *บาร์ที่ต่ำที่สุด เป็นการแสดงออกและการลงมือปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ข้าราชการควรจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในยามที่ยากลำบาก

เราจึงขอเชิญชวนเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐส่งต่อ # นี้ และร่วมกันแบ่งปันน้ำใจด้วยการหักเงินเดือนค่าตอบแทน (ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน) ตามกำลังของแต่ละคนหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจจะร่วมกันบริจาคเข้ามูลนิธิต่างๆ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรวมกลุ่มกันแล้วนำเงินไปแปลงเป็นอาหาร ยารักษาโรค แจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดใกล้ ๆ หน่วยงานของท่าน

อนึ่ง ผมเข้าใจว่าพี่น้องข้าราชการหลายคนก็ทำกันอยู่แล้ว ซึ่งน่าชื่นชมมาก

การกระทำเช่นนี้ มิได้หมายความว่า เราเห็นด้วยกับการบริหารจัดการสถานการณ์ของรัฐบาลที่เป็นอยู่ หรือไม่มองปัญหาที่ต้นเหตุ รวมทั้งไม่ช่วยกันทำงานทำหน้าที่ของตนเองให้แข็งขันมากยิ่งขึ้น แต่เรามองว่าไม่ควรมีใครต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังในสถานการณ์เช่นนี้

ผมหวังว่า #โครงการคืนภาษีให้ราษฎร นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในเส้นทางการต่อสู้ เรียกร้อง เป็นปากเป็นเสียงให้กับราษฏร ต่อไป

ข้าราชการคือข้าของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *