จดหมายถึงพ่อ


เนื่องในโอกาสวัน “พ่อ” ประจำปี 2563 นี้ ทางกลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรปขอเชิญชวนราษฎรไทยในยุโรปทั้งหลาย ร่วมกันส่งจดหมายถึงพ่อ เพื่อบอกความในใจ ความคับข้องใจ และข้อเรียกร้องของประชาชนชาวไทยให้ “พ่อ” ได้รับรับรู้ โดยการกรอกลิ้งค์ที่แนบมานี้ https://forms.gle/oJFodQpUfnXtfzgU7

เราจะเปิดรับข้อความจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ และจะคัดเลือกข้อความบางส่วนที่ทุกคนส่งมา มาเผยแพร่ให้ได้อ่านกันในทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของกลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *