ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไข) แล้ว เปลี่ยนมาเป็นระบบการเลือกตั้งแบบปี 40

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไข) แล้ว เปลี่ยนมาเป็นระบบการเลือกตั้งแบบปี 40 คือ บัตร 2 ใบ เลือกพรรค เลือกคน จากเดิมที่ใช้ระบบแบบแบ่งสันปันส่วนผม ที่ใช้บัตรเดียวเลือกทั้งคนและพรรค และจะนำคะแนนทั้งหมดที่ได้มาคำนวณสัดส่วนที่นั่งของ ส.ส. ในสภา
.
ระบบแบ่งสันปันส่วนผสม (รธน 60 เดิม) ทำให้จำนวนที่นั่งของ ส.ส. ในสภาสะท้อนความต้องการโดยรวมของคนทั้งประเทศ และ
.
1) ทำให้พรรคเพื่อไทยสูญเสียที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อเพราะได้จำนวน ส.ส. ครบตามสัดส่วนแล้วในระบบแบ่งเขต และ
.
2) ทำให้พรรคอนาคตได้ที่นั่ง 80+ คน และมีพรรคเล็กที่ได้ ส.ส. 1 คน เป็นจำนวนมาก (ขอบคุณอานิสงส์ของสูตรคำนวณ กกต ด้วย) ตามสัดส่วนคะแนนรวมทั้งประเทศถึงแม้จะชนะเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพียงไม่กี่เขต เพราะคะแนนเสียงที่แพ้ในแต่ละจังหวัดไม่ได้หายไปแต่ถูกนำมารวมคำนวณในระบบบัญชีรายชื่อ
.
นักวิชาการหลายท่านวิเคราะห์ว่าพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทยต่างก็มั่นใจว่าจะชนะแบบแบ่งเขตแบบถล่มทลายแลนด์ไสลน์ จึงสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนพรรคก้าวไกลและพรรคเล็กหลาย ๆ พรรค อาจจะเสียประโยชน์เนื่องจากคะแนนแบบแบ่งเขตที่แพ้ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะจมน้ำหายไปไม่ถูกนำมารวมคำนวณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *