ยิ่งยศ.. ยิ่งยศ จะพูดว่าการฝ่าฝืนกฎของลูกน้องเป็นเรื่อง ไม่ผิดปกติ ไม่ได้

มีอาชีพเป็นตำรวจ รับเงินภาษีมาแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองไป
ไม่ใช่บกพร่องในความรับผิดชอบแล้วอ้างว่า “คนเราทำผิดเป็นเรื่องธรรมดา”

พูดออกมาง่ายๆ แบบนี้ แล้วเราจะมีนิติรัฐ นิติธรรม
มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “ผู้พิทักษ์กฎหมาย” “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”
ที่คุณยิ่งยศเองและลูกน้องกำลังทำหน้าที่อยู่ “ไว้ไปทำซากอะไรละครับ?”

ถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ก็ออกมา อย่าทำให้วงการต่ำช้าไปกว่านี้เลย

พูดมาได้ไม่อายปาก #ตำรวจหรือต่ำตม #ตำรวจหรือหัวขวด #ทีมยุโรป #thaieudem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *