รัฐธรรมนูญฉบับ “ปราบโกง”

รัฐธรรมนูญฉบับ “ปราบโกง” ไหมละ ไอ้สัส ! (เสียงน้าค่อม)

“…เราต้องการให้เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง และไม่ใช่เป็นที่ฟอกตัวคนทำผิด ใครทำการทุจริต เช่น ฉ้อโกงประชาชน ก็จะเข้าสู่การเมืองไม่ได้ และเป็น ส.ส.ไม่ได้ เช่น ถูกตัดสินมีความผิดฐาน เป็นเจ้ามือการพนัน ฟอกเงิน ค้ายาเสพติด..

นายมีชัย กล่าวว่า ด้วยเวลาที่มีอยู่ เราได้ร่างรัฐธรรมนูญได้ดีที่สุด โดยยึดตามกรอบร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 39/1 วรรคสอง ทั้งนี้ กรธ.พร้อมเปิดรับฟังและข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่สุด โดยเราต้องการให้เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง และไม่ใช่เป็นที่ฟอกตัวคนทำผิด ใครทำการทุจริต เช่น ฉ้อโกงประชาชน ก็จะเข้าสู่การเมืองไม่ได้ และเป็น ส.ส.ไม่ได้ เช่น ถูกตัดสินมีความผิดฐาน เป็นเจ้ามือการพนัน ฟอกเงิน ค้ายาเสพติด รวมถึงฉ้อโกงประชาชน ซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญยังอยู่ สิ่งป้องกันปัญหาเหล่านี้ก็จะคงอยู่

https://www.komchadluek.net/news/politic/221473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *