สรุปจำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน

ข้อมูลพวกนี้บอกอะไรเรา ?

ในขณะที่รัฐบาลต้องการบังคับให้นักเรียนสวม “เครื่องแบบ” เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย แทนที่นักเรียนจะเสียเวลาไปกับการหาเสื้อผ้าตามแฟชั่นมาใส่อวดรวยแข่งกันในห้อง

คำถาม คือ เป็นการประหยัดรายจ่ายได้จริง ๆ หรอ ?

ข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงเครื่องแบบนักเรียนได้ถึง 52.7% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก สะท้อนให้เห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องแบกรับในแต่ละปี

รัฐบาลต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง หรือจริง ๆ แล้ว ต้องการตอกย้ำกดทับ “อำนาจนิยม” ในโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนต้องเชื่อง ๆ เชื่อฟัง “ผู้ใหญ่” เพื่อครอบงำความคิดของคนในสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *