“สิทธิในการมีครอบครัว” ต้องเป็นของทุกเพศ

ยืนยันว่า “สิทธิในการมีครอบครัว” ต้องเป็นของทุกเพศ

มองจากนอกกะลาแลนด์ Global citizen ทั้งหลายอาจเข้าใจกันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับ LGBTQ+ และประชาชนผู้หลากหลายทางเพศทั้งหลายในประเทศไทยคงมีความสุขกันมาก แต่มันช่างตรงกันข้ามอย่างที่สุด

สิทธิเบื้องต้นที่มนุษย์พึงมี เช่นสิทธิในการมีครอบครัว คนหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยังไม่มีเลย และสิ่งที่ตอกย้ำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่ให้สมรสแค่ ชาย-หญิง (คนตรงเพศ)”ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ” แต่ให้ตรากฎหมาย เพื่อรองรับสิทธิ-หน้าที่ ของผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป อีกอย่างหนึ่งนะคะ ประเทศนี้การวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้แบบตรงไปตรงมาอีก

ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 8 ปีที่แล้ว คนดังหลากหลายทางเพศทั้งหลาย ที่ไปรวมตัวกันในนาม กปปส. ที่ทำการ Shutdown กรุงเทพ ชวนกันมาเดินแบบแฟชั่นโชว์ นั่ง Front row ขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของเพื่อนร่วมชาติที่ตัวเองรังเกียจ ยังไม่นับเพลงที่ใช้เดินแฟชั่นโชว์คือเพลงหนักแผ่นดิน ไม่รู้ว่าเปิดให้ตัวเองกันรึเปล่าคะ?

ฉันสงสัยว่าคนหลากหลายทางเพศ กปปส. เหล่านั้น รู้สึกอย่างไร กับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้ รู้สึกอย่างไรว่าตลอดเกือบ 8 ปีที่ผ่านมา คนดีของบ่าวอย่างประยุทธ์และพวกไม่เคยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอย่างที่สัญญาไว้ กฎหมายสิทธิความเท่าเทียมของเพศหลากหลายไม่ได้รับความสนใจใดๆ ฉันอยากจะบอกสั้นๆ ให้เพื่อนร่วมชาติคนหลากหลายทางเพศที่ยังเป็นสลิ่มว่า

“งาช้างไม่อาจงอกจากปากหมาฉันใด
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนของทุกคนทุกเพศ
ก็ไม่สามารถงอกงามออกมาจากปากเผด็จการได้”

อาจมีคนอยากเถียงฉันว่าก็มี พ.ร.บ. คู่ชีวิตแล้วไงที่กำลังพิจารณาในสภา นี่คุณไม่ทราบจริงๆ เหรอคะ ว่าพ.ร.บ. คู่ชีวิตนี้ก็คล้ายๆ กับคำวินิจฉัยของศาลรธน. มันคือการตรากฎหมายอื่นเพื่อรับรองสิทธิของคนหลากหลายทางเพศ เปรียบเทียบกับคุกก็ได้ พอเป็นคนหลากหลายทางเพศ เพื่อตัดปัญหา ก็เอาไปขังเดี่ยวซะ เป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ให้ ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ แคบๆ พอให้อยู่ได้ แต่กลับยิ่งตอกย้ำว่า ยังไงพวกคุณก็ไม่มีวันเท่าเทียมกับหญิงชายคนตรงเพศ ฉันจะไม่ลงรายละเอียดทางกฎหมาย เพราะมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆ อธิบายไว้ได้ดีแล้ว แต่ฉันจะเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องวัคซีนโควิดละกัน ว่า “พ.ร.บ.คู่ชีวิต เหมือนฉีดซีโนแวค กันตายแต่ไม่กันติด
คือไม่ตายแต่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เทียบเท่าคนตรงเพศ”
สิ่งที่ประชาชนคนหลากหลายทางเพศควรได้รับคือ
“ไฟเซอร์ หรือสมรสเท่าเทียม”​ ที่รับประกันความเท่าเทียมของสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐาน คือสิทธิในการมีครอบครัวซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตาม คุณควรได้สิทธินี้เท่าเทียมกัน และจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการแก้กฎหมายมาตรา 1448 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปลี่ยนจากคำว่าการสมรสระหว่าง ชายหญิง เป็นการสมรสระหว่าง “บุคคล”​

พูดไปก็เหมือนฝัน.. เพราะกะลาแลนด์นี้..
แค่การแสดงออกทางความคิด Freedom of Expression ก็กลายเป็นความผิดได้

สมรสเท่าเทียม #พรบคู่ชีวิตไม่เท่ากับสมรสเท่าเทียม

แก้ปพพว่าด้วยการสมรส #ทีมยุโรป #คนเท่ากัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *