หลักฐาน วาทกรรม ปลุกปั่นให้คนไทยฆ่ากันเองของทมยันตี

ทมยันตี เป็นผู้มีบทบาทในเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยมีบทบาทเป็นแกนนำสำคัญของ “ชมรมแม่บ้าน” ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องและแก้ต่างแทนสหรัฐอเมริกา เธอกล่าวโจมตีขบวนการนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านฐานทัพอเมริกาว่าเป็นผู้บ่อนทำลายมิตรประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของภัยคอมมิวนิสต์
.
ส่วนหนึ่งของการปลุกระดมให้ใช้ความรุนแรงปรากฎในคลิปเสียงประมาณช่วง 1.27.07 ของ https://soundcloud.com/enra-enratius-akathezia/62519a

“…ใครก็ตาม [ กลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้านการกลับมาของสามเณรถนอม ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับคอมมิวนิสต์ ] ที่อยากให้เรา [ รัฐบาลไทย ] เลิกสัญญาต่างๆ เหล่านั้น [ ให้อเมริกาถอนฐานทัพออกไปจากประเทศไทย ] จะรับรองเราได้สองข้อไหม
.
ข้อแรกคนพวกนั้น จะรับรองได้ไหมว่า เมื่อสหรัฐอเมริกาไปแล้วนั้น ประเทศทั้งสามนั้น [ ลาว เขมร ญวณ ที่ถูกมองว่าเป็นภัยคอมมิวนิสต์ ] จะเจรจากับเราได้ดี จะเจรจากับเราโดยยึดหลักแห่ง อิสรภาพ [ เสียงไม่ชัด ] ไม่ข่มขู่เรา ด้วยอำนาจทางทหารที่เขาเหนือกว่าเรา
.
ข้อที่สอง จะรับรองได้ไหมว่าประเทศทั้งสามนั้น จะไม่รุกล้ำเขตแดนเรา จะไม่คุกคามเสรีภาพเรา
.
ใครก็ตามที่รับรองได้ทั้งสองข้อนี้ ขอให้เซ็นสัญญามา ขอให้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้ประกาศต่อประชาชนคนไทยให้รู้โดยทั่วถึงกันว่า **** ถ้าเมื่อใดก็ตาม ประเทศไทยถูกรุกล้ำเขตแดน คนไทยจะได้ตัดหัวคนที่ทำรับรองนั้น เซ่นธงชัยเฉลิมพล…”

ทีมยุโรป #ThaiEUDem #ทมยันตี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *