แถลงการณ์ร่วม เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

แถลงการณ์กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรป และประเทศสมาชิก ๑๕ ประเทศ เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
.
ประวัติศาสตร์ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรัฐประหารไม่ใช่อารยะวิธีในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง การยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีแต่จะนำมาซึ่งความแตกแยก ความไม่โปร่งใส และปัญหาการทุจริต

เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรป และประเทศสมาชิก ๑๕ ประเทศ จึงขอประณามการรัฐประหาร โดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

๑. ยืนยันข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลในประเทศไทย ให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ และยุติบทบาททางการเมืองทันที

๒. ให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ (รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน) กลับมาใช้อีกครั้ง

๓. ให้องค์กรตุลาการ ยกเลิกการรับรองการรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมา และให้นำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปกครองประเทศให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ และป้องกันวงจรอุบาทว์ที่มาจากการรัฐประหารไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

สื่อศาล สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด / Office of the Attorney General. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *