แถลงการณ์ร่วม

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรปและกลุ่มนักเรียนไทยใน 15 ประเทศยุโรป ได้จดหมายถึงสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ประณามและบังคับใช้กฎหมายต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (English below)
.
การบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สาธารณสุขในปัจจุบันนำไปสู่การนัดชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลโดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่
.
1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกอย่างไม่มีเงื่อนไข
2) ปรับลดงบประมาณสถาบันกษัตริย์และงบประมาณกองทัพเพื่อนำไปใช้จัดการกับวิกฤติโควิด-19
3) จัดหาวัคซีน mRNA ให้ประชาชน
.
ผู้ชุมนุมจำนวนมากเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งรวมกลุ่มชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุมส่วนมากเป็นอุปกรณ์การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น เสื้อ ธง ป้ายผ้า ข้อความบนกระดาษ ฯลฯ และอุปกรณ์สำหรับป้องกันตัว เช่น หน้ากากกันแก๊สน้ำตา ไม้เทนนิส น้ำปลาร้าและไข่เน่า ฯลฯ
.
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลับสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นการใช้แก๊ซน้ำตา กระสุนยาง รถฉีดน้ำผสมสารเคมีที่อันตราย ขัดกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ข้อ 21 หลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Basic Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ข้อ 12 หลักปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials) ข้อ 2 และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุยชนของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำในการบังคับใช้กฎหมาย (United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement) ที่รับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ การใช้กำลังนั้นก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และจะต้องเป็นการใช้อำนาจอย่างจำกัดและได้สัดส่วนกับภัยคุกคามที่ต้องเผชิญหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน
.
การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้ชุมนุมได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินเป็นอย่างมาก อีกทั้งนักเรียนและนักศึกษาหลายคนถูกจับกุมโดยไม่ได้รับหลักประกันสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงมีเด็กนักเรียนชั้น ม.3 คนหนึ่งที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กระสุนค้างที่ก้านสมอง ปัจจุบันยังอยู่ในอาการโคม่า
.
นอกจากนี้ รัฐบาลและกองทัพยังมีคำสั่งอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเกลียดชังแก่กลุ่มผู้ชุมนุมผ่านปฏิบัติการ i.o. โดยอ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีความคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดทำรายชื่อบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง (watch list) ของ นักกิจกรรม นักการเมือง นักสิทธิ รวมถึงผู้ต้องหาคดีการเมือง 183 ราย ระบุถึง ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สถานะทางคดี สถานภาพการเดินทาง และรูปภาพหน้าตรง โดยมีรายชื่อของเด็กอายุเพียง 15 ปี ที่ถูกระบุว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงรวมอยู่ในนั้น อันเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย
.
การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎของสหภาพยุโรปที่ 2020/1998 (RÈGLEMENT (UE) 2020/1998 DU CONSEIL du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2020 ว่าด้วยมาตรการตอบโต้ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง มาตรา 2 1. d) (3) การละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มอย่างสันติ และ (4) การละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
.
กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และนักเรียนไทยใน 15 ประเทศ จึงขอให้สหภาพยุโรปประนามการกระทำของรัฐบาลไทยและดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้างต้น ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
.
1) พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
3) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
4) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
5) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)
6) พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
7) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด
8) นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา
9) นายสันติ บุตรดี ผู้พิพากษา
10) นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษา
11) นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษา
12) นายพิศฺษฐ์ วิริยะพาณิชย์ ผู้พิพากษา
13) นายณัชญปกรณ์ เจริญรัตนวานนท์ ผู้พิพากษา
14) นายวิระพล เทียนขก ผู้พิพากษา
15) นายประชา ฉายแม้น ผู้พิพากษา
16) นายภิญโญ โมกขมรรคกุล ผู้พิพากษา
17) นายรัตน์ จ๋วงพานิช ผู้พิพากษา
18) นายเทวัญ รอดเจริญ ผู้พิพากษา
.
กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป • กังหันไทย ไล่เผด็จการ • คน “ไท” ในฟินแลนด์ • คณะราษฎรเบลเยียม • คณะราษฎรฝรั่งเศส • คณะราษฎรฮังการี • เสรีไทยในโคโซโว • กลุ่มเสรีประชาธิปไตยในออสเตรีย • สหภาพประชาธิปไตยไทยในโปแลนด์ • เสรีไทยในอิตาลี • เสรีไทยในนอร์เวย์ • เสรีไทยในสวีเดน • เสรีไทยในเดนมาร์ก • เยอรมนีขยี้เผด็จการ • คณะราษฎรสก็อตแลนด์ • ภาคีราษฎรไทยในอังกฤษเพื่อประชาธิปไตย
.
.

.

.
.
.
In response to the Thai Government’s failure of governance, particularly in relation to the current public health crisis, there have been protests against the government. The protests have the following demands:
.

 1. General Prayut Chan-o-cha unconditionally resigns from the post of Prime Minister.
 2. The government reduces budget expenditure for the monarchy and military so that funds can be diverted to managing the COVID-19 crisis.
 3. The government acquires mRNA vaccines for residents.
  .
  Many of the protestors were high school and university students who took part in nonviolent demonstrations. Tear gas masks, tennis rackets, fish sauce, and rotten eggs were among the items they utilised in the protests, as were shirts, flags, posters, and placards, as well as equipment for self-defense, such as tear gas masks, flags, posters, and placards.
  .
  Nevertheless, the government ordered crowd control authorities to use violence against the protesters. Such violence included tear gas, rubber bullets, trucks that employed water cannons laced with harmful chemicals. These tactics are in contravention of international guidances that safeguard peaceful political expression, namely: Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 12 of the Basic Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and Article 2 of the United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement. According to the guidelines, any use of force must be in the interests of national security, safety, peace, public health, or morality, or safeguarding the rights and freedoms of others, and must be restricted and proportionate to the danger. Additionally, authorities must respect and protect all parties’ human dignity and rights.
  .
  The illegal actions of the government and its officials resulted in bodily hurt, health damage, and property damage to the protestors. Furthermore, officials imprisoned a large number of teenagers and university students without guaranteeing their legal rights. On August 16, 2021, authorities shot a 9th grade (aged 14-15) student in the head; the bullet stuck in their brain stem, and the student is currently in a coma as of this writing.
  .
  Furthermore, the administration and military issued explicit directives to foment hostility towards the protestors. They specifically utilised information operations to spread online disinformation, alleging that the protestors wanted to abolish the monarchy. They also created a watch list of protestors, legislators, human rights activists, and 183 political opponents, which contained their full names, dates of birth, national identity number or passport number, case status, travel status, and a frontal image of their face. A 15-year-old girl was added to the watch list and labelled as a threat to national security by the government. Such government disinformation and surveillance acts violate individual privacy, freedom of movement, and freedom of expression, all of which are fundamental foundations of democracy.
  .
  These actions by the Thai Government are in gross violation of the Council Regulation (EU) 2020/1998 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses, specifically Article 2 (1-d-iii: violations or abuses of freedom of peaceful assembly and of association, 1-d-iv: violations or abuses of freedom of opinion and expression).
  .
  The Thai EU Democracy Movement, Thai students in Europe, and Thai students in 15 countries thus call on the European Union to condemn the actions of the Thai Government and use this council regulation in legal action against these people complicit in the above violations of human rights:
  .
  General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister and Minister of Defence
  General Prawit Wongsuwan, Deputy Prime Minister
  General Chalermpol Srisawat, Chief of the Defence Forces, responsible for solving emergencies related to Nation Security
  Police General Suwat Jangyodsuk, Commissioner-General of the Royal Thai Police
  Police Lieutenant General Phukphong Phongpetra, Commissioner of the Metropolitan Police Bureau
  Police Major General Piya Tavichai, Deputy Commissioner of the Metropolitan Police Bureau
  Mr. Wongsakul Kittipromwong, Attorney General
  Mrs. Methinee Chalothorn, President of the Supreme Court
  Mr. Santi Butdee, judge
  Mr. Chanathip Muanpawong, judge
  Mr. Mookmethin Klannurak, judge
  Mr. Pisit Wiriyapanich, judge
  Mr. Natchathapakorn Charoenrattanawanon, judge
  Mr. Wirapol Tiankhok, judge
  Mr. Pracha Chaiman, judge
  Mr. Pinyo Mokkhamakkul, judge
  Mr. Rat Juangpanich, judge
  Mr. Tawan Rodcharoen, judge
  .

THAIEUDEM #ทีมยุโรป #ม็อบ30สิงหา