“โปร่งใส แต่ไม่เปิดเผย”


Getsunova ไม่ได้แต่ง แต่เป็นเพลงใหม่ของ Getsuno ( I Hear ) Too

การอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ได้ยืนยันถึง “ความโปร่งใส” ในการบริหารประเทศของตนเอง โดยได้ตอบคำถามเรื่อง “เงินทอน” ในการสั่งซื้อ Sinovac ว่า
.
“ในเรื่องของเงินทอนท่านไปหามาเถอะครับว่าใครได้ ผมยืนยันยอมรับการตรวจสอบทุกชนิด อย่าบอกว่า คสช. คงไม่ตรวจสอบผมตรวจสอบหมด บริษัทเขาก็ตั้งเรื่องมาผมก็สู้ไป ชี้แจงข้อเท็จจริงไป ก็ยังไม่มีอะไรที่มันหนักหนาสาหัส ชี้แจงได้มันก็จบอย่าบอกว่าผมรับใช้อำนาจ รัฐประหารอะไรต่างๆ”
.
พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวต่อไปว่า “วันนี้มีเงินเดือนเท่านั้นที่ใช้อยู่ทุกวันนี้และไม่เคยเรียกรับประโยชน์ใครทั้งสิ้นผมยืนยันได้ผมสวดมนต์ทุกวันจะไม่ทำอะไรที่ผิดขอให้เข้าใจกันด้วย”
.
คำพูดที่ดูสวยหรูของ พล.อ.ประยุทธ์ จะดูน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการกระทำของพล.อ.ประยุทธ์ หากพล.อ.ประยุทธ์มีพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือ ประชาชนคงไม่ออกมาตั้งคำถาม ประท้วงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกทุกวัน ๆ ละ 24 ชั่วโมง
.
ด้วยข้ออ้างสารพัด พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ยอมให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของตนเอง ทั้งที่มีการร้องขอไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งคณะกรรมการฯ (คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ 3 ครั้งที่ 12/2564) ได้มีมติให้เปิดเผยข้อมูลแล้ว แต่ทางประธาน ป.ป.ช. (อดีตหน้าห้องของลุงป้อม) ก็ยังดื้อแพ่งยืนกระต่ายขาเดียวว่า “ไม่มีอำนาจ” เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินฯ ‘พล.อ.ประยุทธ์-รองนายกฯวิษณุ’ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องของมีหรือไม่มีอำนาจ แต่มี “หน้าที่” ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายและตามคำสั่งของคณะกรรมการฯ
.
เอาจริง ๆ ต่อให้ไม่มีกฎหมายบังคับ หรือไม่มีองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐมาสั่ง หากพล.อ.ประยุทธ์ บริสุทธิ์ใจจริง ๆ ก็ควรจะ “เปิดเผย” ความมั่งคั่งของตนเองแบบแฟร์ ๆ ต่อหน้าสาธารณชนด้วยตัวเองด้วยซ้ำ
.
แบบนี้แล้วจะให้คนเชื่อได้อย่างไรว่ารัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ มีความ “โปร่งใส” จริง ๆ ตามที่กล่าวอ้าง ก็ในเมื่อปากบอกว่าตรวจสอบได้แต่พฤติกรรมดูย้อนแย้งไปซะอย่างนั้น
.
แล้วแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนสรรเสริญกันว่า I Hear Too ได้ยังไง

  • นายกฯ ท้าลากคอคนรับเงินทอน ‘ซิโนแวค’ ลั่นรับแต่เงินเดือนไม่รับผลประโยชน์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/957581
  • ป.ป.ช. ยันชัด ไม่มีอำนาจเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน “พล.อ.ประยุทธ์-วิษณุ” https://www.thairath.co.th/news/politic/2174776

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *