“16 ข้อ กับ งบประมาณ 2565” เมื่อลองแคะงบ 65 เทียบ 64 เล่นๆ

กรมประชาสัมพันธ์มี “แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม” 222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านบาท ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมมี ศูนย์คุณธรรม ได้งบ 66 ล้านบาท

มี “สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง” ด้วย ขณะเดียวกันก็มี “สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” แถมยังมี “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)” ซึ่ง 3 หน่วยงานนี้ได้งบรวม เกือบ 5,700 ล้านบาท

มี “สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” ด้วย งบ 97 ล้านบาท ลดจากปีก่อนที่ 112 ล้านบาท

“สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” งบ 113 ล้านบาท ขณะที่มีกระทรวง DE อยู่เหมือนกัน ซึ่งได้งบ 3,900 ล้านบาท มันซ้ำซ้อนกันไหมนี่

“สำนักงานพัฒนาพิงคนคร” (คือเชียงใหม่) ตั้งแต่เกิดเพิ่งเคยได้ยิน มี “สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ” “สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก” แล้วก็ “สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ” ด้วย

สำนักงานที่ชื่อเพราะ เช่น “สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” แต่ผลลัพธ์กลับมองไม่เห็น

กองทัพมี “แผนยุทธศาสตร์พัฒนาความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ” ซึ่งเป็นก้อนหลักของงบประมาณกองทัพ โดยทั้ง 3 เหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นๆภายใต้กระทรวงกลาโหมได้งบกว่า 62,841 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรฯ ยังมี “กรมหม่อนไหม” ที่ได้งบกว่า 212 ล้านบาท ที่่น่าสนใจกระทรวงนี้ยังมี “สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้งบ 99 ล้าน

อันนี้สุด มี “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” ด้วย กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้งบกว่า 558 ล้านบาท ลดจากปีก่อนที่ 658 ล้านบาท คงต้องการให้สิทธิเสรีภาพคนไทยลดลงสินะ

คงมีหลายคนเขียนแล้ว “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ได้รับงบเพียง 6.8 ล้านบาท น้อยเหลือเกิน และลดลงจากปีก่อนด้วยซ้ำที่ 8.5 ล้านบาท

หน่วยงานที่ถูกตั้งคำถามบ่อยๆ เช่น “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)” ได้รับงบ 619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 353 ล้านบาทในปีก่อน แถมยังมี “แผนงานบูรณาการ” หลายกระทรวง “เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” อีก 7,144 ล้านบาท

หน่วยงานเกี่ยวกับนักการเมือง คือ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” ก็ได้รับงบไปไม่น้อยที่ 3,259 ล้านบาท

หน่วยงานอื่นๆ คือ “สภากาชาดไทย” ได้รับงบค่อนข้างมากกว่า 8,265 ล้านบาท และ “ส่วนราชการในพระองค์” 8,761 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยขาก 8,980 ล้านบาทเมื่อปีก่อน ขณะเดียวกัน “สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่แม้จะได้งบลดลงนิดนึงแต่ก็สูงกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งยากแก่การประเมินความจำเป็นและความคุ้มค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เหล่านี้

มี “กองทุนหมุนเวียน” มูลค่ามหาศาลกว่า 1.95 แสนล้านบาท ซึ่งก้อนใหญ่คือกองทุนของโครงการ 30 บาท ที่ 1.4 แสนล้านบาท แต่ก็น่าสนใจที่รองลงมาคือ กองทุน “ประชารัฐ” สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท

หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับงบเยอะที่สุด น่าจะเป็น “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ซึ่งได้งบกว่า 2.2 แสนล้านบาท และกว่า 2.17 แสนล้านบาทอยู่ในแผนส่งเสริมการกระจายอำนาจ แต่ดูสิ กรมนี้ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจริงหรือไมสำนักงานปลัด ซึ่งอาจไม่มีความจำเป็นอีกแล้ว เปรียบเสมือนธุรการของกระทรวงนั้นๆ ได้งบทุกกระทรวงรวมกันถึง 8.6 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกัน สำนักงานนโยบายและแผนหรือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่างๆ ได้งบรวมกัน 1 พันล้านบาท

มีคนบอกว่า นอกจากงบประมาณด้านสาธารณสุขที่ถูกปรับลดแล้ว งบประมาณที่ถูกปรับเพิ่มมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของพรรคพลังประชารัฐและกองทัพเป็นหลัก และเมื่อเห็นแผนบูรณาการต่างๆ จึงเห็นช่องว่าไม่ยากเลยที่จะใช้เพื่อเป็นที่ซุกหรือเกลี่ยตัวเลขต่างๆให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้

เป็นงบประมาณที่จัดตามแผนงาน ซึ่งไม่รู้ว่าดีไหม ดีอยู่แล้วหรือเปล่า แต่ละกระทรวงก็ก๊อปๆกันมา หลักๆก็แผนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน แผนเพื่อบริการประชาชนให้ดีขึ้น และแผนความมั่นคง ซึ่งถ้าจะดูรายละเอียดรายโครงการก็ต้องไปดูเล่มคาดแดงฉบับเต็ม

หากทำ Word Ming คือหาความถี่ของคำที่ถูกใช้ในงบประมาณ อันดับต้นๆอาจเจอคำว่า “ความมั่นคง” ซึ่งความมั่นคงของชาติในนิยามใหม่มันคือความปลอดภัยและความมั่งคั่งของประชาชนมิใช่หรือ

มีคำถามมากมายเกิดขึ้นแค่เพียงการดูงบคร่าวๆ หากลงลึกจะเละเทะขนาดไหนกันนะ

เมื่อเทียบงบประมาณต่างๆกับราคาวัคซีนแล้ว รัฐไทยมีศักยภาพเหลือแหล่ที่จะจัดหาวัคซีน Pfizer Moderna และ Sinopharm ให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้อย่างเพียงพอ

งบประมาณก็คือท่อน้ำเลี้ยง สิ่งต่างๆได้แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลนี้ต้องการรักษา Status-quo ของสังคมเอาไว้ และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือปฏิรูปใดๆทั้งสิ้น

CR. ข้าราชการปลดแอก

อ้างอิง https://bbstore.bb.go.th/cms/1620609746_7887.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *