5 ธันวา HAPPY BIRTHDAY TO YOU

5 ธันวา วันชาติ ? วันพ่อ ? ของใคร ?

.

.
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการของไทย เป็นวันที่ประเทศไทยจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมงคล วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันชาติของทุกปี โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2503
.
แต่เดิมนั้น วันชาติไทยถูกกำหนดเป็นวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2503 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกาศยกเลิกวันชาติ 24 มิถุนายน และให้ถือเอาวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันชาติแทน โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”
.
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ และมีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เป็นวงกว้างในประเทศไทย การเรียกร้องของประชาชนคนไทยและการปราบปรามด้วยความรุนแรงของรัฐบาลไทยเป็นข่าวที่ปรากฏทั่วไปในหน้าหนังสือพิมพ์ของต่างประเทศ ในขณะที่สื่อมวลชนไทยก็ถูกรัฐไทยทำการขอความร่วมมือ ข่มขู่ ปิดปาก ไม่ให้ส่งผ่านเสียงเรียกร้องของเหล่าราษฎรไปสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจของรัฐบาล ตำราจ หรืออำนาจตุลาการ ล้วนแล้วแต่เป็นการซ้ำเติมปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย มาตรา 112 ถูกนำกลับมาใช้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและไม่สมเหตุสมผล นำมาซึ่งวิกฤติศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
.
ปัจจุบัน สื่อ Social media ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนท่าทีในการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้านค้า ร้านอาหาร เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ปรับเปลี่ยนนโยบายตามพฤติกรรมของผู้บริโภค หากใครแสดงออกซึ่งความรักต่อสถาบันฯ ก็จะต้องเผชิญหน้ากับความเกรี้ยวกราดของคนในสังคม ถูกแบนเนื่องจากถูกมองว่าสนับสนุนบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงของรัฐบาลในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
.
หากประชาชนหมดศรัทธาในสถาบันฯ แล้ว วันที่ 5 ธันวาคม จะยังคงมีบทบาท มีที่อยู่ที่ยืนอย่างไรในสังคม ?
.
จริง ๆ แล้ว ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่เกิดในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องนับถือในระดับที่ไม่น้อยไปกว่าพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ ครูเตียง ศิริขันธ์
.
เตียง ศิริขันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2452 สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นประกอบอาชีพเป็นคุณครูและเจริญเติบโตเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เตียงจึงมักถูกเรียกว่า “ครูเตียง” แม้จะลาออกจากราชการครูไปเล่นการเมืองแล้วก็ตาม
.
เตียงเป็นนักประชาธิปไตยตัวจริง เป็นคนที่รักการอ่านหนังสือ เคยแต่งหนังสือ “หัวใจปฏิวัติในฝรั่งเศส” ร่วมกับจำรัส สุขุมวัฒนะ โดยกล่าวว่า “เรื่องปฏิวัติในฝรั่งเศสนี้ชาวอารยประเทศถือว่าผู้ที่ได้รับการศึกษารักชาติเอาใจใส่ในชาติควรจะได้รู้ละเอียด เพื่อจะได้ซาบซึ้งในหลักประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยพิจารณาในปรัชญาจากเรื่องนี้จริงๆ” นอกจากนี้เขายังแปลหนังสือ เอมิล ของฌ็อง ฌาค รุสโซ ด้วย
.
เตียงมีแนวคิดทางการเมืองที่สำคัญคือ “ข้าพเจ้าเป็นราษฎรไทย ทั้งข้าพเจ้าต้องการให้ทุก ๆ คนบนพื้นอันเป็นสยามประเทศนี้เป็นราษฎรเสมอหน้ากันหมด ปราศจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูง ความเป็นราษฎรจึงเป็นอุดมคติที่ข้าพเจ้าบูชา”
.
เตียงมีฉายาทางการเมืองว่า “ขุนพลภูพาน” หนึ่งใน “สี่เสืออีสาน” เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร 5 สมัย ตั้งแต่อายุ 28 ปี และรัฐมนตรี 3 สมัย อย่างไรก็ตาม บทบาทที่สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับเตียงคือการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสหชีพ หัวหน้าใหญ่ขบวนการเสรีไทยภาคอีสานและสกลนคร
.
เมื่อปรีดี พนมยงค์ จัดตั้งขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นขึ้น เตียง ศิริขันธ์ ขณะอายุ 34 ปี เข้าร่วมขบวนการเป็นรุ่นแรกพร้อมจำกัด พลางกูร โดยรับภาระจัดตั้งเสรีไทยภาคอีสานแห่งแรกที่บ้านเกิดคือจังหวัดสกลนคร เตียงมีบทบาทในการรับส่งอาวุธและสิ่งของกับฝ่ายสัมพันธมิตร การฝึกประชาชนซึ่งเข้าร่วมเป็นกองกำลังของเสรีไทย การสร้างค่ายลับ สนามบินลับในที่ต่างๆ มีหน่วยของเสรีไทยอยู่ทั้งที่สกลนคร นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น เลย โคราช ผ่านเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และครูในท้องที่ต่างๆ
.
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ในฐานะเสรีไทย เตียงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นร่วมกับปีกเสรีไทย อย่างไรก็ตาม ชีวิตมีขึ้นแล้วก็มีลง หลังจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2490 พลเอกสฤษดิ์ธนะรัชต์ ก็ก้าวขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองอย่างเต็มตัว จอมพลสฤษดิ์ได้ทำการฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ และลบมรดกของคณะราษฎร หนึ่งในผลงานสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงวันชาติตามที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วข้างต้น
.
หลังเหตุการณ์กบฏวังหลวง ความพยายามโค่นล้มอำนาจรัฐบาลแต่ไม่สำเร็จ มีผู้ถูกจับกุมและสังหารจำนวนมาก ฝ่ายรัฐเชื่อว่าฝ่ายกบฏเป็นฝ่ายสนับสนุนปรีดี พนมยงค์ มีการกวาดล้างนักการเมืองฝั่งตรงข้าม มีการลอบสังหาร 4 รัฐมนตรีลูกศิษย์ของปรีดี พนมยงค์ เป็นยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนที่แท้จริง
.
หลังการสังหาร 4 รัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2495 เตียงและคณะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กล่าวหาว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ ดังปรากฏในคำพิพากษาศาลอาญา หมายเลขคดีแดงที่ 1542/2502 ตอนหนึ่งว่า “…เมื่อถึงตำรวจก็ขนห่อเสื่อกกทั้ง 5 ห่อวางไว้บนหลุมที่มีฟืนกองที่มาทำไว้แล้ว เอาน้ำมันในปี๊บที่เตรียมเผามาราด จุดไฟเผา” ปิดฉากชีวิต 43 ปี ของเตียง ศิริขันธ์ วีรชนนักประชาธิปไตย ขุนพลภูพาน อย่างน่าเศร้า
.
วีรกรรมของ “ครูอีสานกู้ชาติ” ผู้นี้ จะถูกลืมเลือนบดบังไปด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุก ๆ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี แทบจะไม่ปรากฏชื่อของเตียง ศิริขันธ์ ในสื่อกระแสหลักแต่อย่างใด… ทำไมเราถึงต้องยอมจำนนต่อประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเขียนบันทึกแกล้งลืมตัวตนของนักสู้เพื่อประชาธิปไตย ? ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องยกย่องเชิดชูวีรกรรมของประชาชนคนไทยด้วยกันเอง ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าบูรพกษัตริย์ไทยที่ (เขาสอนว่า) เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ?
.
5 ธันวาคม 2564
สุขสันต์วันเกิด ครูเตียง ศิริขันธ์
.

5ธันวาบอกลา112 #ยกเลิก112 #5ธันวาHBDเตียงศิริขันธ์ #เตียงศิริขันธ์ #วันพ่อ #วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันชาติไทย #5ธันวา

.
https://th.m.wikipedia.org/wiki/เตียงศิริขันธ์
https://www.the101.world/tiang-sirikun/
https://prachatai.com/journal/2021/12/96249

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *