แถลงการณ์ร่วม เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

แถลงการณ์กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรป และประเทศสมาชิก ๑๕ ประเทศ เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙.ประวัติศาสตร์ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรัฐประหารไม่ใช่อารยะวิธีในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง การยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีแต่จะนำมาซึ่งความแตกแยก ความไม่โปร่งใส และปัญหาการทุจริต เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรป และประเทศสมาชิก ๑๕ ประเทศ … Read Moreแถลงการณ์ร่วม เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

แถลงการณ์ร่วม

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรปและกลุ่มนักเรียนไทยใน 15 ประเทศยุโรป ได้จดหมายถึงสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ประณามและบังคับใช้กฎหมายต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (English below).การบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สาธารณสุขในปัจจุบันนำไปสู่การนัดชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลโดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่.1) พลเอกประยุทธ์ … Read Moreแถลงการณ์ร่วม

แถลงการณ์ร่วมกลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป

แถลงการณ์ร่วมกลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และกลุ่มประเทศสมาชิก ๑๓ ประเทศ ได้แก่่กลุ่มเสรีประชาธิปไตยในออสเตรียกังหันไทย ไล่เผด็จการคณะราษฎรฝรั่งเศสคณะราษฎรเบลเยียมคณะราษฎรสก็อตแลนด์คณะราษฎรฮังการีคน “ไท” ในฟินแลนด์ภาคีนักเรียนไทยในอังกฤษเพื่อประชาธิปไตยเสรีไทยในอิตาลี เสรีไทยในนอร์เวย์เสรีไทยในเดนมาร์กเสรีไทยในสวีเดนเยอรมนีขยี้เผด็จการ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และคณะ ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงสหภาพยุโรป เรียกร้องให้จับตาความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทย และร่วมต่อต้านไม่ให้เกิดการก่อรัฐประหาร … Read Moreแถลงการณ์ร่วมกลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป