Stand with Ukraine, stand for peace and humanity

ทำไมเราทุกคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งถึงควรอยู่ข้างยูเครน?
นั่นก็เพราะความจริงที่ว่าสงครามไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีไหน
ไม่มีข้อยกเว้น
โดยเฉพาะสงครามที่เป็นไปเพื่อเจตจำนงเป้าประสงค์ของผู้นำประเทศ
ที่บังคับให้พ่อต้องพรากจากลูก จากครอบครัวไปรบ
พรากลูกสาว ลูกชายออกจากอกพ่อแม่
คนจริงๆ ที่มีเลือดเนื้อ มีลมหายใจเหมือนเรา ต้องหลบหนี ต้องลี้ภัย
ต้องบาดเจ็บ ล้มตาย
ยังไม่รวมถึงบาดแผลทางจิตใจและความทรงจำร้าวรานผ่านรุ่นสู่รุ่น
สิ่งเหล่านี้ “มันเกิดขึ้นจริงๆ”
และทั้งหมดนั้นเป็นไปเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการคนบนหอคอย

คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว
แต่ถ้าเรายอมให้การย่ำยีมนุษยชาติเกิดขึ้นได้ มันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่บนโลกนี้แล้ว
มันจะเหลืออะไรให้กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อีก

First they came for the socialists, and I did not speak out—
Because I was not a socialist.

Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—
Because I was not a trade unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

-Martin Niemöller

คราแรกพวกเขามาคร่าเอาพวกสังคมนิยม ฉันไม่ได้ปริปาก
เพราะฉันไม่สนับสนุนสังคมนิยม

ต่อมาเขามาคร่าเอาพวกสหภาพแรงงาน ฉันก็ไม่ได้ปริปาก
เพราะฉันไม่ใช่แรงงาน

เมื่อเขามาคร่าเอาพวกยิว ฉันก็ยังไม่ปริปาก
เพราะฉันไม่ใช่ยิว

และแล้วพวกเขาก็มาคร่าเอาชีวิตฉัน
และวันนั้นไม่หลงเหลือใครจะเรียกร้องอะไรให้ฉันอีกแล้ว

-มาร์ติน นีเมิลเลอร์ บาทหลวงชาวเยอรมัน

ไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดทางการเมือง ชาติ ศาสนาอย่างไร
ขอได้โปรดอย่าดูดายต่อความทรมานของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
โลกเราในวันต่อไปเป็นยังไง ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทุกคนในวันนี้
อย่าลังเลที่จะเปล่งเสียงของคุณออกมา
ออกมายืนข้างมวลมนุษยชาติกันเถอะค่ะ

thaieudem #standwithukraine #humanrights #fightforhumanity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *