ปฏิรูปศาล

นอกจากสถาบันกษัตริย์และกองทัพแล้ว สถาบันศาลนี่แหละที่ต้องรีบปฏิรูป โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญโดยสรุป ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรอง พ.ศ. 2548 กำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ประเทศชาติ มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองโดยที่กองทัพบกสนับสนุนงบประมาณค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เมื่อพล.อ. ประยุทธ์ มีสิทธิอาศัยในบ้านพักดังกล่าวแม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว 6 ปี ย่อมไม่ถือว่ามีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดด้วยความเคารพต่อคำพิพากษา แนวคำวินิจฉัยตีความกฎหมายในลักษณะดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสร้างความชอบธรรมของ ผบ.ทบ. … Read Moreปฏิรูปศาล