การศึกษาที่ประเทศเดนมาร์ก

บทความนี้ผู้เขียนสรุปมาจากบทความซึ่งเคยที่ส่งลงตีพิมพ์ในวารสาร “สวัสดีสาร” วารสารคนไทยในเดนมาร์ก ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนเกี่ยวกับการเรียนที่ประเทศเดนมาร์ก  เรียนที่เดนมาร์ก เรื่องการเรียนการศึกษาเป็นประเด็นที่กำลังมาแรงในประเทศไทยอยู่ในตอนนี้ แม้อยู่ที่เดนมาร์กเชื่อว่าคนไทยที่เดนมาร์กก็ได้ยิน ได้เห็นผ่านตาตามหน้าข่าวบ้าง เลยอยากจะมาเล่าการเรียนที่เดนมาร์กเปรียบเทียบกับการเรียนที่ไทยคะ “ถ้าการศึกษาไทยดี ทำไมเราต้องเรียนพิเศษ” เป็นคำพูดสั้นๆ จากหนึ่งในผู้ประกวด Miss Universe Thailand ซึ่งได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องจากผู้ชม การศึกษาไทยคือภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างดีที่สุด … Read Moreการศึกษาที่ประเทศเดนมาร์ก

ปฏิรูปศาล

นอกจากสถาบันกษัตริย์และกองทัพแล้ว สถาบันศาลนี่แหละที่ต้องรีบปฏิรูป โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญโดยสรุป ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรอง พ.ศ. 2548 กำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ประเทศชาติ มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองโดยที่กองทัพบกสนับสนุนงบประมาณค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เมื่อพล.อ. ประยุทธ์ มีสิทธิอาศัยในบ้านพักดังกล่าวแม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว 6 ปี ย่อมไม่ถือว่ามีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดด้วยความเคารพต่อคำพิพากษา แนวคำวินิจฉัยตีความกฎหมายในลักษณะดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสร้างความชอบธรรมของ ผบ.ทบ. … Read Moreปฏิรูปศาล

สรุปจำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน

ข้อมูลพวกนี้บอกอะไรเรา ? ในขณะที่รัฐบาลต้องการบังคับให้นักเรียนสวม “เครื่องแบบ” เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย แทนที่นักเรียนจะเสียเวลาไปกับการหาเสื้อผ้าตามแฟชั่นมาใส่อวดรวยแข่งกันในห้อง คำถาม คือ เป็นการประหยัดรายจ่ายได้จริง ๆ หรอ ? ข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงเครื่องแบบนักเรียนได้ถึง 52.7% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก สะท้อนให้เห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องแบกรับในแต่ละปี รัฐบาลต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง หรือจริง ๆ … Read Moreสรุปจำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน