จดหมายถึงพ่อ ฉบับที่ 1

? จดหมายฉบับแรกถึง “พ่อ”

?? หนึ่งในข้อความจากกิจกรรม #จดหมายถึงพ่อ

? ถ้าพูดถึงการส่งจดหมาย วิธีที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นการส่งจดหมาย จ่าหน้าซอง แล้วส่งไปตามไปรษณีย์ปกติ แล้วคนส่งอย่างพวกเราก็ได้แต่หวังว่าข้อความของเราจะไปถึงผู้รับจริงๆ ไปถึง “พ่อ” ที่เราอยากจะให้มารับฟังพวกเราบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *