สื่อยุคใหม่ ใส่ใจคุณภาพ (ตรงไหน)


อันนี้ ไม่ต้องการจะตำหนิรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะ
ทราบมาว่ารายการนินทาประเทศไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสังคมไทยในจุดที่มีปัญหาควรได้รับการแก้ไขมาโดยตลอด

แต่มามีประเด็นที่ว่าหลังคุณไพรวัลย์เดินออกจากรายการไป
ทางรายการออกมาโต้กลับเป็นการใหญ่โตกว่าสองสามวันแล้ว
กลายเป็นว่าช่วงนี้ข่าวสำคัญๆ อย่างน้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองไม่ได้รับความสนใจเลย
ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชีวิตผู้คนในแถบนั้นเป็นอย่างมาก

อยากถือโอกาสนี้ฝากให้สื่อผู้ควรมีหน้าที่รายงานบ้านเมือง
สะท้อนเหตุการณ์ วิจารณ์เหตุเกิด
ให้กลับไปทบทวนการดำเนินการของตนเอง
ว่าขณะนี้คุณได้ทำหน้าที่ตัวเองในฐานะสื่อดีหรือยัง

สื่อไหนที่ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไป
ยึดเป้าหมายของตัวเองไว้ เข้าใจว่ามีอะไรมากระทบ มันก็สะดุดหกล้มได้บ้าง
ลุกขึ้นมาใหม่แล้วมาสร้างสังคมที่ดีเถิดค่ะ
อย่าลืมว่าสื่อมีพลังมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
แม้กระทั่งสมัยวิทยุยานเกราะ
จนวันนี้โลกไร้พรมแดน การเข้าถึงข้อมูลมันไวยิ่งกว่าไฟลามทุ่ง

คุณถือเครื่องมือมีพลังอยู่ในมือแล้ว
ใช้มันให้ถูกต้องเถอะค่ะ

นำแสงสว่างมาสู่ผู้คนเหมือนที่ Prometheus เคยทำไว้
อย่าหลงสร้างสิ่งมอมเมาผู้คนด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็นเลย

ทีมยุโรป #นักเรียนไทยในยุโรป #สื่อไทย

พอเถอะไพรวัลย์ #ฉันไม่อยากฟังแล้วแพรหวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *