แถลงการณ์ร่วมกลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป

แถลงการณ์ร่วมกลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และกลุ่มประเทศสมาชิก ๑๓ ประเทศ ได้แก่

กลุ่มเสรีประชาธิปไตยในออสเตรีย
กังหันไทย ไล่เผด็จการ
คณะราษฎรฝรั่งเศส
คณะราษฎรเบลเยียม
คณะราษฎรสก็อตแลนด์
คณะราษฎรฮังการี
คน “ไท” ในฟินแลนด์
ภาคีนักเรียนไทยในอังกฤษเพื่อประชาธิปไตย
เสรีไทยในอิตาลี
เสรีไทยในนอร์เวย์
เสรีไทยในเดนมาร์ก
เสรีไทยในสวีเดน
เยอรมนีขยี้เผด็จการ

จดหมายเปิดผนึกถึงสหภาพยุโรป เรียกร้องให้จับตาความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทย และร่วมต่อต้านไม่ให้เกิดการก่อรัฐประหาร

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และคณะ ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงสหภาพยุโรป เรียกร้องให้จับตาความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทย และร่วมต่อต้านไม่ให้เกิดการก่อรัฐประหาร โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังต่อไปนี้ ในการบริหารของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการใช้กำลังตำรวจและทหารเข้าคุกคามนักกิจกรรมทางการเมือง และมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในกำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงได้มีการรวมตัวกันบนท้องถนนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่รัฐบาลเผด็จการ และมีการลงชื่อเข้าแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่าหนึ่งแสนรายชื่อ โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญ ได้แก่๑) เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภาและทำการเลือกตั้งใหม่๒) เรียกร้องให้รัฐหยุดคุกคามประชาชนผู้เห็นต่างการทางเมือง และ๓) เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพื่อให้สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตอบโต้ข้อเรียกร้องดังกล่าวด้วยการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรฐานสากลและหลักความได้สัดส่วนที่ปรากฏตาม Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, 2020 และมิได้แสดงท่าทีหรือความตั้งใจที่จะประณีประนอมหรือพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งและกล่าวโดยนัยย์ถึงความเป็นไปได้ในการก่อ “รัฐประหาร”
กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป และคณะ จึงขอเรียกร้องให้สหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และประชาคมโลก จับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของรัฐบาลไทย และร่วมต่อต้านไม่ให้เกิดการก่อรัฐประหาร อันเป็นการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งในด้านความมั่นคง สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยดำรงไว้ได้ซึ่งหลัก “เสรีประชาธิปไตย” อันเป็นหลักสากลที่รับรองว่ามนุษย์เป็นประธานแห่งสิทธิ มีศักดิ์ศรีและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นประเทศที่จะวิวัฒน์ไปข้างหน้า จนสามารถทัดเทียมนานาชาติได้อย่างภาคภูมิสืบไปหมายเหตุกลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอเวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก อังกฤษ สก็อตแลนด์ อิตาลี ออสเตรีย และฮังการี ที่มีใจฝักใฝ่ในระบอบเสรีประชาธิปไตย และเป็นกลุ่มพันธมิตรกับ Association for Thai Democracy, USA คณะราษฎรอินเตอร์เนชั่นแนล (Khana Ratsadon International) Taiwan Alliance for Thai Democracy และกลุ่มอื่น ๆ ในต่างประเทศขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย Nitihub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *